Set & Sket

Hvorfor siger IM nej til kirkelig vielse af homoseksuelle

Hvorfor er dette nej til et ritual for homoseksuelle så vigtigt? Er det ikke blot kærlighedens lov vi sætter os op imod? Hvem kan dømme mennesker til at fornægte sig selv? Dette er blot nogle af de relevante spørgsmål, som selvfølgelig kræver ordentlige svar.

Lad mig straks slå fast, at modstanden mod homoseksuelle parforhold ikke er udtryk for foragt for mennesker, der er anderledes og fx har en anden sexuel orientering. En sådan foragt vil være helt ukristelig og kan ikke finde nogen som helst støtte i Bibelen. Tværtimod skylder alle kristne at vise fuld respekt og næstekærlig omsorg for ethvert medmenneske, uanset religion, alder, etnisk baggrund, sociale status eller sexuelle orientering. Et nej til et kirkeligt ritual for velsignelse af homoseksuelle par er derfor ikke rettet imod bøsser og lesbiske, men imod det oprør imod Guds skaberorden, som en velsignelse af homoseksuelt samliv vil betyde. Og det er der gode grunde til:

Lydighed mod Gud
For det første, så er dette nej et udtryk for at "Man bør adlyde Gud mere end mennesker". Sådan sagde disciplen Peter, da de jødiske præster pålagde ham at holde mund om Jesus. Vi tror ganske enkelt, at Gud er klogere på vore liv end vi selv er. Og når Bibelen taler så utvetydigt og klart imod homoseksuel praksis, så kan vi ikke være i tvivl om hvad Gud mener.

Respekt for mennesker
For det andet, så er dette nej et udtryk for en kærlig respekt for alle med en homoseksuel orientering. Når vi er overbevist om at homoseksuel praksis er forkert og misbrug af Guds gaver, så er det også ukærligt at tie stille om det. Vi ønsker at sige som Jesus gjorde til en luder: "Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere." Dette budskab sætter fri og viser fremad. Et nej til homofilt samliv er et ja til seksuel helhed og sand frihed.

Kirkens dagsorden
For det tredje, så er dette nej et udtryk for at den kristne kirke har en anden dagsorden end resten af samfundet. Kirken er ikke en religiøs servicestation, som skal opfylde de ønsker og behov som samfundet stiller. Kirken er derimod Guds forlængede arm ind i verden og skal formidle Guds ord, både når det taler om synd og om frelse. Ægte kristen kirke er ikke nødvendigvis dér hvor præsten og biskoppen råder, men det er dér hvor Guds sandhed råder, og den finder vi formuleret i Bibelen.

Hjælp at få
Men dette nej løser jo ikke de problemer, som den homoseksuelle står med. Der er også brug for konkret og omsorgsfuld hjælp til dem som kæmper med homoseksuelle følelser, og som ønsker at leve i Guds vilje. Og den hjælp er at få. Den kristne støtteforening "Basis" har netop åbnet en ny hjemmeside, som både tilbyder information og personlig vejledning til bla. bøsser og lesbiske. På Basis.nu kan du også finde en række artikler, der uddyber Bibelens syn på seksualitet og samliv.

Asbjørn Asmussen, Fredericia