Børn & Unge

IMU! - for unge.

Foregår i Aars Missionshus

HVAD: IMU er Indre missions ungdomsarbejde

HVOR: Aars missionshus

HVORNÅR: Hver onsdag kl. 19.30 - 21.30

HVEM: Alle unge fra 14-15 år og opefter, som ønsker at være en del af et kristent fællesskab.

Kontakt: Er der nogle der har spørgsmål, eller bare er nysgerrige så kontakt Christine Vium Larsen telefon 21347014
Hobro IMU har til formål over for unge at forkynde Guds ord i overenstemmelse med den evangelisk-lutherske lære til vækkelse, omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus. ... og det' da fedt!Se i øvrigt IMU's aktiviteter på landspland: http://www.imu.dk/BØRNEKLUB Se:www.hobrokirke.dk

http://www.familieaktiviteter.dk/side.php?